Vui lòng chia sẻ thông tin theo mẫu dưới này

CÔNG TY TNHH KELSEY VIETNAM

Phòng V5-1002, Tòa nhà Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM, Việt Nam

TS. Đỗ Thị Loan
Phó Chủ tịch HoREA
Nhà Sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Kelsey Vietnam
M:+84 (0)913 921 372
E: loanhorea@yahoo.com.vn
    loando@kelseyvietnam.vn
 
Nguyễn Đức Hạnh
Phó Tổng Giám đốc Kelsey Vietnam
M: +84 (0)827 075 551
     +84 (0)983 619 888
E: hanhnguyen@kelseyvietnam.vn
 
Đỗ Thạch Hoàn
Phó Tổng Giám đốc Kelsey Vietnam
M: +84 (0)942 854 156 
E: thachhoanus@yahoo.com
    hoando@kelseyvietnam.vn
CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN NGÀNH