Prev
Next
CÁC ĐỐI TÁC

• Hiệp Hội Bất Động Sản TPHCM (HoREA)
• Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam (VNREA)
• Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam (VCEA)
• Các tổng thầu EPC
• Các Quỹ Đầu tư Quốc tế chuyên về năng lượng tái tạo

 

• Các doanh nghiệp trong và ngoài nước chuyên về lĩnh vực năng lượng tái tạo
• Các nhà cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời, tua bin gió, thiết bị biến tần và các thiết bị khác
• Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,...
• Các chủ nhà xưởng, nhà kho,…

 
CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN NGÀNH